[Read] ➻ Benden Sonra Mutluluk ➸ Özdemir Asaf – Fanfaremedia.co.uk

[Read] ➻ Benden Sonra Mutluluk ➸ Özdemir Asaf – Fanfaremedia.co.uk chapter 1 Benden Sonra Mutluluk, meaning Benden Sonra Mutluluk, genre Benden Sonra Mutluluk, book cover Benden Sonra Mutluluk, flies Benden Sonra Mutluluk, Benden Sonra Mutluluk 816708fc22ca3 Bu Kitapta, Zdemir Asaf N L M Nden Sonra, Arkas Nda B Rakt Defterlerden, Dosyalardan Se Ilmi Iirlerini Bulacaks N Z Bunlar N B Y K O Unlu U Dergilerde Bile G R Nmemi Iirlerdir Zdemir Asaf Yo Un D N Ve Duyarl Klar , Arp C S Zc Kler Se Ti Ini Sezdirmeden, K K Dizeler Halinde I Ledi I K Sa Iirlerle Verdi Daha Sonra, Kimi Bir Kitaptan, Kimi Ya Amdan Kopard Izlenimlerden Esinlenerek Bilgece D Rtl Kler Yazd Kendisiyle Birlikte A Yla Ve Toplumuyla Hesapla Malarda Buruk Fkesini I Inde Saklayan Yeni Ta Lama Bi Imleri Getirdi Kran Kurdakul Imiz Zordu Binlerce Iir Aras Ndan Bir Iir Yapmak Gerekiyordu Zdemir Asaf Bir Ok Iirinin Defterlerde Ve Dergi Yapraklar Nda Sararmas N IstemiK Taplar Na Almam Kitaplar Na Almad Eski Iirlerini Biz De D Arda B Rakt K Iir Ay Klama I I, Se Me I Inin B Y K B L M N Ald Bir Ok Iiri Zdemir Asaf Tamamlam T G Nl M Z Rahat, Onlar Kitaba Ald K Baz Iirler Ise Birka Kez Yaz Lm Lard , Bunlar Da Zenli Bir Ele Tirel Se Me I Leminden Sonra Kitaba Koyduk Do An H Zlan


10 thoughts on “Benden Sonra Mutluluk

 1. says:

  Bo bombo Belki de ben iir okumamam gereken bir zamanda okumu umdur belki de Asaf cidden k t yaz yordur, iki t rl de yorumlanabilir iirlerde yer alan hi bir duygu insan hareket ettirmiyor Serbest iir yazanlar n vazge ilmezi olan, kula a ho gelsin diye kullan lan benzer kelimeler bile garip geldi bana Ka t israf.


 2. says:

  Asaf n en iyileri de ildi ama yine de zevkle okunuyor.


 3. says:

  zdemir Asaf n en iyi iirlerinden olu an bir se ki de ildi benim i in.


 4. says:

  zdemir Asaf Benden Sonra Mutluluk zdemir Asaf en sevdi im airlerin ba nda gelir.Gerek iirleriyle gerek, konu mas nda olan o eksiklikle bana ilham vermi tir lham kayna m olan o eksikli i sanki bir l tuf gibi kullanm , iir okumalar yla nlenmi herkes gibi benim de cesaret kayna m olmu tur Kitab n i inde tek bir iir be enme, sat rlar izme gibi bir l ks n z olmuyor O kadar ba ar l ve bir o kadar da kalbe dokunan iirlerle doyamayaca m z g nler ya at yor bize zlem duyuyoruz yoklu zdemir Asaf Benden Sonra Mutluluk zdemir Asaf en sevdi im airlerin ba nda gelir.Gerek iirleriyle gerek, konu mas nda olan o eksiklikle bana ilham vermi tir lham kayna m olan o eksikli i sanki bir l tuf gibi kullanm , iir okumalar yla nlenmi herkes gibi benim de cesaret kayna m olmu tur Kitab n i inde tek bir iir be enme, sat rlar izme gibi bir l ks n z olmuyor O kadar ba ar l ve bir o kadar da kalbe dokunan iirlerle doyamayaca m z g nler ya at yor bize zlem duyuyoruz yoklu una yada s ylemedi i iirlere, sonra birden kran duyuyoruz ayn duygular payla t m z ayr ayr anlara


 5. says:

  Necip Faz lla ba layan, Orhan Veli ile devam eden iir ser venim zdemir Asaf a geldi att Aman da aman ne at Ben bu zamana kadar neden bu adam okumad m dedim kendime ok be endim iir kitab na pek de yorum yapamam ama bir ok duygudan a k, sevgi, sadakat, mutluluk vb bir s r duyguyu bar nd ran bir eser Kesinlikle tavsiye ediyorum Mutlaka okuyunuz Be endi im kitaplar n aras na ekledim Al nt lar m da sitede mevcut zaten Okuyun, okutun efendim yi okumalar.


 6. says:

  airler iirlerini kendileri derledi inde daha ba ar l kitaplar ortaya k yor Hangilerini ruhuyla beslemi hangileri d kap n n mandal en iyi o bilir.


 7. says:

  ok s k ld m ve bitirene kadar i im bay ld Hi bir iirden bir duygu, bir y kseli alamad m Vakit kayb.


 8. says:

  nedense iirlerin i inde kaybolmaya uygun bir kitap