[[ BOOKS ]] ✸ Pan Samochodzik i uroczysko Author Zbigniew Nienacki – Fanfaremedia.co.uk10 thoughts on “Pan Samochodzik i uroczysko

 1. says:

  Czemu teraz nie ma takich ksi ek dla dzieci i m odzie y Czyta m Pana Samochodzika na ogowo i nieprzymusowo nawet po kilka razy.


 2. says:

  Powr t do lat m odzie czych i o dziwo przyjemnie si to czyta Wielki plus dla Zbigniewa Nienackiego mimo e ksi ka napisana ponad 50 lat temu Warto


 3. says:

  Na Uroczysko zabra mnie Nemsta swoj nowiutk If w s oneczne, upalne popo udnie.To zdanie zapowiada pe n przyg d i humoru opowie , kt r czyta am ju tak wiele razy, e m j egzemplarz lekko si rozlecia Chocia lekko to chyba zbyt agodne okre lenie na poporcjowan ksi k z fruwaj c ok adk Mea culpa.Obecnie Uroczystko jak i Skarb Atanaryka uznawane s za cz serii o Panu Samochodziku, dla mnie jednak nadal pierwsz jej cz ci jest Wyspa z oczy c w , a historia o wykopaliska Na Uroczysko zabra mnie Nemsta swoj nowiutk If w s oneczne, upalne popo udnie.To zdanie zapowiada pe n przyg d i humoru opowie , kt r czyta am ju tak wiele razy, e m j egzemplarz lekko si rozlecia Chocia lekko to chyba zbyt agodne okre lenie na poporcjowan ksi k z fruwaj c ok adk Mea culpa.Obecnie Uroczystko jak i Skarb Atanaryka uznawane s za cz serii o Panu Samochodziku, dla mnie jednak nadal pierwsz jej cz ci jest Wyspa z oczy c w , a historia o wykopaliskach na bagnach i pi knej, tajemniczej kolegiacie jest tylko mi ym dodatkiem do serii, chocia na pewno ciekawszym ni historia z odziei ro lin doniczkowych.Zabawne, e m j egzemplarz jest wybrakowany i nie ma w nim ostatnich kilku stron, wi c koniec tej historii pozna am dopiero po wycieczce do biblioteki Przysi gam, to nie ja je zgubi am Taki chyba ju wyszed z wydawnictwa 7 10


 4. says:

  Gdybym to przeczyta a kilka lat temu zakocha abym si Niestety przeczyta am to dopiero teraz i powie nie wzbudzi a mojego entuzjazmu Wszystko jest w porz dku dop ki kt ry z bohater w nie otworzy ust i nie zacznie m wi Niestety dialogi s s abo napisane Ludzie tak nie m wi Poza tym ksi ka jest mocno mizoginistyczna G wny bohater i autor ma bardzo dziwne wyobra enie o kobietach Mo e to takie czasy by y, ale niestety rzuca si to mocno w oczy Te wady niestety s bardzo widoczne i m Gdybym to przeczyta a kilka lat temu zakocha abym si Niestety przeczyta am to dopiero teraz i powie nie wzbudzi a mojego entuzjazmu Wszystko jest w porz dku dop ki kt ry z bohater w nie otworzy ust i nie zacznie m wi Niestety dialogi s s abo napisane Ludzie tak nie m wi Poza tym ksi ka jest mocno mizoginistyczna G wny bohater i autor ma bardzo dziwne wyobra enie o kobietach Mo e to takie czasy by y, ale niestety rzuca si to mocno w oczy Te wady niestety s bardzo widoczne i mimo ciekawej akcji nie zach ca do przeczytania ca ej serii


 5. says:

  Jako dziecko i nastolatka uwielbia am zaczytywa si przygodami Pana Samochodzika Wszystkie pozycje wielokrotnie, niekt re nawet kilkana cie Tak e z du ym zainteresowaniem si gn am po ksi k zupe nie mi nie znan Niestety wida po niej raczkuj ce dopiero talenty pisarskie autora Dialogi bole nie nierealistyczne czy by mo e tak kiedy ludzie se sob rozmawiali W jedno co na pewno nie uwierz to, e kobiety tak si kiedykolwiek zachowywa y, jak opisano to tutaj S w brakuje.


 6. says:

  Nieco mroczniejsza wersja przyg d archeologicznych, bez Pana Samochodzika Nag e zwroty akcji, tajemnicze kolegiaty, jaskinie, zapad a wie i bagna Przyjemna lektura na lato, cho trafia si jeden trup Podobno unikat je li chodzi o dost pno na rynku


 7. says:

  This is where the series finally starts to get interesting It still differs from future books in the series, but it s pretty interesting and fun to read nonetheless.


 8. says:

  Nie porwa a mnie zanadto, chocia jest dosy fajn ksi k przygodow


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pan Samochodzik i uroczysko download Pan Samochodzik i uroczysko, read online Pan Samochodzik i uroczysko, kindle ebook Pan Samochodzik i uroczysko, Pan Samochodzik i uroczysko d596a009d4be Pan Tomasz Towarzyszy Grupie Archeolog W, Kt Rzy Chc Rozkopa Kopiec, Kryj Cy Ich Zdaniem Stary Kurhan Grobowiec Znajduje Si Na Niewielkiej Wysepce, Zwanej Uroczyskiem Pan Tomasz Bardziej Jest Zainteresowany Znajduj C Si Nieopodal Roma Sk Kolegiat W Kolekcji Klub Ksi Ki Przygodowej